Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Úvod  

Centrum podpory je jediné místo pro registraci a řešení požadavků zákazníků. Přístup do Centra podpory mají oprávněné osoby zákazníků s platnou smlouvou o údržbě a technické podpoře. Online Centrum podpory.

Pravidla využívání Centra podpory

Řešení požadavků

Centrum podpory pokrývá

 • Registrace a řešení požadavků týkajících se provozních poruch
 • Analýza příčin a stanovení kategorií problémů
 • Identifikace chyb aplikačního software
 • Dotazy na vlastnosti aplikačního software
 • Pomoc během implementace a konfigurace
 • Pomoc při problémech během upgrade (on-premise systémy)
 • Registrace požadavků na úpravy aplikačního software 
 • Registrace požadavků na poskytnutí provozních služeb

Centrum podpory nepokrývá

 • Přístup zákazníků bez platné smlouvy o údržbě a technické podpoře
 • Řešení požadavků týkajících se nepodporovaných verzí software
 • Pomoc při integraci s produkty třetích stran
 • Přístup koncových uživatelů zákazníka
 • Školení produktů
 • Komunikace v cizích jazycích
 • Poskytování provozních služeb (Konzultace, Provozní podpora, ... )

Pravidla využívání telefonické podpory

 • Výhradně přes telefonickou linku Centra podpory - hotline +420 602 570 507
 • Využití pro náhradní registraci požadavků (online podpora mimo provoz, výpadek provozu systému)
 • Bezplatné telefonické konzultace v rozsahu úrovně SLA
 • Další telefonické konzultace
  • na základě předplaceného balíku služeb
  • zpoplatněné sazbou konzultací podle aktuálního ceníku

Pravidla využívání kolektoru

 • Přístup ke kolektoru je přes záložku Dotaz do Centra podpory na webové stránce http://www.hrplus.cz/centrum-podpory/
 • Využití pro dotazy na informace o aplikačním software a aplikační službě
 • Autorovi dotazu přijde odpověď z Centra podpory na emailovou adresu, kterou uvede ve formuláři Dotazu do Centra podpory

Přístup k Centru podpory

 • Zákazník v průběhu implementace - online podpora, telefonická podpora k aktuálně implementovaným funkcím
 • Zákazník s platnou smlouvou o údržbě a technické podpoře - online podpora, telefonická podpora podle úrovně SLA
 • Zákazník s jednorázovou objednávkou - online podpora přes kolektor, telefonická podpora na základě předplaceného balíku služeb
 • Potenciální zákazník - online podpora přes kolektor


Potřebujete jiný typ podpory? Naši specialisté vám přesto pomohou! • No labels